Teorija Evolucije

Teme:

Dobrodošlica

lapsus tastaturis

Čestitke...

Novi tekst: Evolucija i Rasizam

Razno?

kad vec postoji mesto za te stvari... fali slovo e u opisu

Sitne greške i predlozi za "Mit o potopu"

Nova verzija softvera

Novi Tekst: Evolucija - Samo Teorija?

Novi Tekst: Evolucija Oka i Spontanost Evolucije

Revizija: Prelazni Fosili

Vracena funkcionalnost foruma

Novi Tekst: Geološki stub

Novi Tekst: Polonijumske Aure

LINK DO POCETNE STRANE OVOG SAJTA!

Novi Tekst: Poreklo informacija i kompleksnost života

Video

Forum ponovo funkcioniše

Unapređenja tekstova

Nova verzija: Uvod u Evoluciju

Forum arhivisan

Dopuna teksta: genom neandertalaca

lapsus tastaturis:


lapsus tastaturis - Posted by magnus on 2005-07-19

[list:16ig9uou]...teorija o razvoju ?ivota na Zemlji. Evolucija po?inje od prvog bi?a sposobnog za reprodukciju, i nema direktne veze sa nastankom ?ivota. Mi jo? uvek ne znamo kako je prvi jedno?elijski organizam na Zemlji nastao; time se bavi druga oblast nauke, poznata kao abiogeneza, koja je jo? uvek velikim delom tek u povoju. Za evoluciju, me?utim, to nije klju?no pitanje. Prvi organizam je mogao nastati abiogenezom (tj. iz ne?ive materije, kroz kompleksne hemijske reakcije), mogao ga je stvoriti Bog, mogli su ga doneti vanzemaljci. Ono ?to je do danas neoborivo dokazano je da je ?ivot po?eo od jedno?elijskih organizama, i da se razvio do dana?njeg nivoa kroz procese evolucije. ...teorija o razvoju ?ivota na Zemlji. Mada je Teorija Velikog Praska veoma dobro dokazana, ona nema uticaja na evoluciju. Kao i sa abiogenezom, evolucija se ne bavi analizom odakle je nastao univerzum: kroz Veliki Prasak, tako ?to ga je Bog stvorio, na neki potpuno deseti na?in...?to se ti?e evolucije, ta pitanja nisu va?na. Ono ?to je va?no za evoluciju je ve? navedeno u prethodnom odgovoru: da je ?ivot po?eo od jedno?elijskih organizama, i da se razvio kroz procese evolucije. Ako bi se Teorija Velikog Praska pokazala neta?nom, to ne bi imalo nikakvog uticaja na dokaze da se evolucija zaista dogodila. [/list:u:16ig9uou] Da li oba pasusa namerno po?inju sa ...teorija o razvoju ?ivota na zemlji? [list:16ig9uou] Najzanimljiviji od svega je izvor iz koga ovi argumenti dolaze. Naime, negde sredinom dvadesetog veka, nekolicina preduzimljivih Amerikanaca je na?la dodatan izvor prihoda, pi?u?i kreacionisti?ke knjige za neobrazovanu publiku. Dana?nji profesionalni kreacionisti zara?juju stotine hiljada, pa ?ak i milione dolara, [color=red:16ig9uou]pi?uci[/color:16ig9uou] knjige koje je ?esto mogu?e pro?itati od korica do korica a da se pritom ne nai?e ni na jednu jedinu istinitu tvrdnju. [/list:u:16ig9uou] Ovde je o?igledna gre?ka. Jo? ne?to. Mislim da bi link na forum trebao da se otvara kao posebna stranica, ali bar da u forumu ima link za vra?anje na sajt. Poz, Boris

Re: lapsus tastaturis - Posted by milosh on 2005-07-21

magnus:
Da li oba pasusa namerno po?inju sa ...teorija o razvoju ?ivota na zemlji?
Da - iznenadjujuce je koliko je nekim ljudima tesko da prihvate da se evolucija bavi samo i jedino razvojem zivota, ne njegovim nastankom ili nastankom univerzuma.
magnus:
Ovde je o?igledna gre?ka.
Hvala, ispravljeno.
magnus:
Jo? ne?to. Mislim da bi link na forum trebao da se otvara kao posebna stranica, ali bar da u forumu ima link za vra?anje na sajt.
Dobre ideje, obe. Sada se forum otvara u novom prozoru. Link nazad na sajt, medjutim, ne umem da ubacim - forum je pisan u PHP-u, pa ne mogu da ga uhvatim ni za glavu ni za rep. Ako neko zna...?

- Posted by gwydion on 2005-08-17

Ja sam involutivni primerak, sto bi se reklo homo primitivus, tako da nisam siguran jesam li na pravom mestu ...