Teorija Evolucije

Teme:

ehhh Razno...

Maticne (stem) celije?

ehhh Razno...:


ehhh Razno... - Posted by ashpiranha on 2007-06-17

Po?to smatram da ovo ne pripada u "Teorija Evolucije" a u "Kreacionizam" je ne bih stavljao zbog fantasti?nog kreacionisti?kog zemljocentri?nog pogleda na Univerzum, smaram ovde :lol: : Poznati Univerzum je sfera pre?nika oko 93 milijarde svetlosnih godina, starosti 13.7 milijardi godina. Starost Zemlje je 4.6 milijardi godina. Za?to je Kreator stvorio Zemlju 9.1 milijardu godina posle ostatka poznatog Univerzuma? Ako zaboravimo na razum i po?emo od toga da je Zemlja (i ostatak poznatog Univerzuma) stvorena 4004 godine pre nove ere u 9 ?asova ujutro, za?to se Kreator smarao sa stvaranjem iluzije Univerzuma starog 13.7 milijardi godina? Zapremina poznatog Univerzuma je 340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kubnih metara, misliti da je sve to stvoreno samo zarad zabave (horoskopa) ili dovo?enja vernika u isku?enje je .... nemam dobru re?. __

Re: ehhh Razno... - Posted by anonymous on 2007-07-22

AshPiranha:
Po?to smatram da ovo ne pripada u "Teorija Evolucije" a u "Kreacionizam" je ne bih stavljao zbog fantasti?nog kreacionisti?kog zemljocentri?nog pogleda na Univerzum, smaram ovde :lol: : Poznati Univerzum je sfera pre?nika oko 93 milijarde svetlosnih godina, starosti 13.7 milijardi godina. Starost Zemlje je 4.6 milijardi godina. Za?to je Kreator stvorio Zemlju 9.1 milijardu godina posle ostatka poznatog Univerzuma? Ako zaboravimo na razum i po?emo od toga da je Zemlja (i ostatak poznatog Univerzuma) stvorena 4004 godine pre nove ere u 9 ?asova ujutro, za?to se Kreator smarao sa stvaranjem iluzije Univerzuma starog 13.7 milijardi godina? Zapremina poznatog Univerzuma je 340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kubnih metara, misliti da je sve to stvoreno samo zarad zabave (horoskopa) ili dovo?enja vernika u isku?enje je .... nemam dobru re?. Slazem se sa svim navedenim, samo bih hteo da postavim pitanje, nikom odredjeno, zanima me samo odgovor, ne i od koga je:" sta se nalazi izvan te sfere precnika 93 milijarde svetlosnih godina?" __

Re: ehhh Razno... - Posted by poncho on 2009-04-06

Slazem se sa svim navedenim, samo bih hteo da postavim pitanje, nikom odredjeno, zanima me samo odgovor, ne i od koga je:" sta se nalazi izvan te sfere precnika 93 milijarde svetlosnih godina?"
Ne nalazi se ništa... Bolje rečeno- NIŠTAVILO. Gledajući realno, i "ovo sve" unutar "sfere" je takođe imaginacija...