Teorija Evolucije

Teme:

Osvajanje planete

Nedostajuća karika

Charles Darwin Online

radiometrijsko datiranje

sta je to naucna teorija?

RNA That Replicates Itself Developed For First Time

Lijekovi i tretmani na bazi evolucije

Evolucija raka i evolucija lekova za rak

TimeTree

pitanja???

Roboti evoluiraju sposobnosti prevare, altruizma

Pravoslavna Teologija i Evolucija

TimeTree:


TimeTree - Posted by ujka darvin on 2009-06-11

Sajt sa ogromnom količinom informacija o vremenskim vezama u evolucionom stablu života: http://www.timetree.org/index.php Sajt sadrži dve fenomenalne stvari. Prvo, ukucavanje imena dva taksona daje kao rezultat vremenski period koji je prošao od poslednjeg zajedničkog pretka. Recimo, evoluciona daljina između čoveka (Homo sapiens) i: Caenorhabditis elegans (prost pljosnati crv): 1022-1049 Ma (milijardu i kusur godina) Drosophila melangoster (vinska mušica): 801-805 Ma Danio rerio (riba): 450-475 Ma Xenopus laevis (žaba): 360-390 Ma Gallus gallus (kokoška): 275-325 Ma Macropus rufus (kengur): 158-163 Ma Mus musculus (miš): 93-104 Ma Lemuriformes (lemuri): 75-78 Ma Platyrrhini (američki majmuni): 44-45 Ma Hylobates (giboni): 21,3-21,6 Ma Gorilla (gorila): 8,1-8,3 Ma Pan (šimpanze): 6,3-6,5 Ma Ovi podaci dolaze u svim dostupnim oblicima (procena na osnovu nuklearne DNK, na osnovu mitohondrijalne, različitim algoritmima), i daje referencu na tekst u kome je ključno grananje detaljno opisano i analizirano. Druga fenomenalna stvar je efektivno besplatna knjiga: http://www.timetree.org/book.php Podaci o odvojenim taksonima iz celog stabla života se mogu odatle skinuti, sa jasnim podacima o evolucionom rastojanju unutar njih.