Teorija Evolucije

Teme:

Dobrodošlica

lapsus tastaturis

Čestitke...

Novi tekst: Evolucija i Rasizam

Razno?

kad vec postoji mesto za te stvari... fali slovo e u opisu

Sitne greške i predlozi za "Mit o potopu"

Nova verzija softvera

Novi Tekst: Evolucija - Samo Teorija?

Novi Tekst: Evolucija Oka i Spontanost Evolucije

Revizija: Prelazni Fosili

Vracena funkcionalnost foruma

Novi Tekst: Geološki stub

Novi Tekst: Polonijumske Aure

LINK DO POCETNE STRANE OVOG SAJTA!

Novi Tekst: Poreklo informacija i kompleksnost života

Video

Forum ponovo funkcioniše

Unapređenja tekstova

Nova verzija: Uvod u Evoluciju

Forum arhivisan

Dopuna teksta: genom neandertalaca

Unapređenja tekstova:


Unapređenja tekstova - Posted by ujka darvin on 2010-02-23

U toku zadnjih nedelju dana, nekoliko tekstova na sajtu je dopunjeno novim informacijama, ili delimično prerađeno radi boljih slika i rekonstrukcija. - Prelazni fosili su dopunjeni nalazima koji su se desili od prethodne verzije do danas, tekstovi o prelazu između riba i tetrapoda i o prelazu od dinosaurusa do ptica su potpuno prerađeni, i dopunjeno je deveto poglavlje. - Tekst o evoluciji čoveka je dopunjen nalazima o Ardipithecusu. - Tekst o abiogenezi je malčice dopunjen, s obzirom da je pronađeno još nekoliko koraka u mogućem poreklu prvih replikatora.