Teorija Evolucije

Teme:

Osvajanje planete

Nedostaju─ça karika

Charles Darwin Online

radiometrijsko datiranje

sta je to naucna teorija?

RNA That Replicates Itself Developed For First Time

Lijekovi i tretmani na bazi evolucije

Evolucija raka i evolucija lekova za rak

TimeTree

pitanja???

Roboti evoluiraju sposobnosti prevare, altruizma

Pravoslavna Teologija i Evolucija

Osvajanje planete:


Osvajanje planete - Posted by zormi on 2005-10-02

Naleteo sam na sajt http://www.bradshawfoundation.com/journey/ koji grafi?ki prikazuje i dodatnim tekstovima komentari?e nalaze o seobama ljudi iz Afrike na ostale kontinente. Zanimljivo?

- Posted by milosh on 2005-10-02

Naleteo sam na sajt http://www.bradshawfoundation.com/journey/ koji grafi?ki prikazuje i dodatnim tekstovima komentari?e nalaze o seobama ljudi iz Afrike na ostale kontinente. Zanimljivo?
Fin prikaz, mada su neki detalji malo zastareli, i nekoliko njih je kontroverzno. Recimo, kretanja u Severnoj Americi su kompleksnija od prikazanog, i moguce je da su neke grupe naselile kontinent znatno ranije. Takodje, znacajna kolicina dokaza pocinje da ukazuje na centralnu Aziju (danasnji Azerbejdzan, Kazakstan, i ostala sitna bratija; takodje Avganistan i Pakistan) kao na centralno mesto "razlaza" neafrickih naroda. U toku je masivan projekt sa ciljem da se proizvedu mnogo bolje i detaljnije mape kretanja. Dodatne informacije: https://www3.nationalgeographic.com/gen ... index.html I atlas koji je malo vise updateovan, i sa manje spekulacije (mada, samim time, i manje detaljan): https://www3.nationalgeographic.com/gen ... atlas.html Moj univerzitet (University of Arizona) je jedan od vecih ucesnika, a program na lokalnom nivou predvodi Michael Cusanovich (deset metara niz hodnik od moje kancelarije). Tako da ako neko ima konkretna pitanja o detaljima... :D

- Posted by zormi on 2005-10-02

Meni se dopao sveobuhvatni pogled na problematiku i kombinovanje 3 naizgled potpuno odvojene nau?ne oblasti: 1. genetike: sra?unavanje zajedni?kih predaka (korena) grupa koje ?ive u raznim oblastima na osnovu genetskih sli?nosti i razlika u njihovoj mitohondrijalnoj DNA 2. arheologije: nalaza orudja i fosila ljudi na lokacijama ?irom sveta i njihovo datiranje 3. paleoklimatologije: klimatskih prilika u pojedinim oblastima tokom poslednjih 100 hiljada godina i kako su one otvarale i zatvarale puteve migracije i stvarale ili potirale uslove za opstanak Ranije su se u takvim prikazima uglavnom oslanjali samo na stavku 2 sa vrlo malo uticaja okoline koja je ljudsku vrstu izgradila takvu kakva je i pritiskom borbe za opstanak vodila u osvajanje kontinenata. Takodje mi se dopao sam na?in Web prezentacije, lak za pra?enje osnovne ideje a uz dodatne detaljnije informacije koga interesuju. Ovo sve ka?em kao laik koji se nije do sada sretao sa ovom materijom. Dodatni linkovi su svakako dobrodo?li...

- Posted by huxley on 2005-11-27

Milosh:
U toku je masivan projekt sa ciljem da se proizvedu mnogo bolje i detaljnije mape kretanja. Dodatne informacije: https://www3.nationalgeographic.com/gen ... index.html
Ne valjaju linkovi, izbaci https protokol i trojku posle www: http://www.nationalgeographic.com/genographic/index.html http://www.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

IZUMIRANJE DINOSAURUSA - Posted by charlie on 2009-05-08

link: Maybe an Asteroid Didn't Kill the Dinosaurs - J.Kluger - TIME - April 27, 2009

Homo Floresiensis - Posted by charlie on 2009-05-08

The New York Times Feet Offer Clues About Tiny Hominid By JOHN NOBLE WILFORD Published: May 6, 2009