Kreacionizam

     Kreacionizam se najvećim delom zasniva na veoma jednostavnoj strategiji: da se evolucija prikaže kao neproverena i netačna. S obzirom da ljudi danas više nisu spremni da slušaju čisto religiozni autoritet, kreacionisti ovo izvode uglavnom tako što smišljaju argumente koji zvuče “naučno”, i izgledaju na prvi pogled legitimno – bar dovoljno da zbune protivnike, i da navedu ljude da pomisle da tu možda i ima nečega.

     Problem sa kreacionističkim argumentima je pritom veoma prost: oni jednostavno nisu tačni. Neki se zasnivaju na izvrtanjima istine, neki na (često katastrofalno smešnom) neznanju, a mnogi su prosto čiste izmišljotine.

     Najzanimljiviji od svega je izvor iz koga ovi argumenti dolaze. Naime, negde sredinom dvadesetog veka, nekolicina preduzimljivih Amerikanaca je našla dodatan izvor prihoda, pišući kreacionističke knjige za neobrazovanu publiku. Današnji profesionalni kreacionisti zarađjuju stotine hiljada, pa čak i milione dolara, pišući knjige koje je često moguće pročitati od korica do korica a da se pritom ne naiđe ni na jednu jedinu istinitu tvrdnju.

     Kreacionistički pristup se, na žalost, pokazao relativno efikasnim u praksi. Kada se susretnu sa nekim ko poznaje nauku, kreacionisti refleksno izrecituju listu “dokaza” protiv evolucije koju su pročitali u nekoj knjizi. Zastupnik nauke se tako nađe u poziciji da mora na celu tu listu da odgovori, što znači da mora a) da unapred poznaje sve kreacionističke argumente, i b) mora da ima dovoljno vremena da na njih sve odgovori (dovoljno je deset sekundi da se izrekne neistina, dok treba mnogo više vremena da bi se izneli dokazi koji tu neistinu razotkrivaju). S obzirom da profesionalni kreacionisti stalno smišljaju nove “dokaze protiv evolucije”, retko ko može to da prati, a retko kada postoji i prilika da se na ogromnu količinu ovih tvrdnji detaljno odgovori.

     Ovde ćemo iskoristiti priliku da navedemo neke od stvari koje kreacionisti pokušavaju da poture kao nauku, kao i objašnjenja gde se u njima nalaze greške. Treba obratiti pažnju na jednu zanimljivu činjenicu: pogrešnost ovih argumenata je nezavisna od evolucije. Ako je evolucija tačna, oni nisu tačni; ako je evolucija netačna, oni i dalje nisu tačni. Laž ostaje laž, čak i kada onaj koji je izgovara misli da to radi u ime religije.

     Pošto ovakvih “argumenata” ima mnogo, podelićemo ih na tri generalne kategorije (kliknite na link za dalje informacije):

Generalni pseudonaučni argumenti – česte pseudonaučne neistine koje se pojavljuju u kreacionističkoj literaturi.

Starost Zemlje – pseudonaučne tvrdnje u vezi starosti Zemlje i naučnih podataka o toj starosti.

Sveopšti Potop – pseudonaučne i pseudoteološke tvrdnje o globalnom Potopu kao realnom, fizičkom događaju.