Sadržaj

Osnovni tekstovi:

 • Uvod u evoluciju – Tekst koji objašnjava osnovne mehanizme i dokaze za promenu živih vrsta pod uticajem varijacije i prirodne selekcije.
 • Evolucija čoveka – Genetski i fosilni dokazi evolucije ljudske vrste od prvih hominida. 
 • Prelazni fosili – Objašnjenje fosilizacije, i izbor najvažnijih iz miliona postojećih prelaznih fosila koji oslikavaju evoluciju života. 
 • Abiogeneza – Evolucija opisuje razvoj života; abiogeneza je nauka o nastanku prvih živih stvorenja. 
 • Evolucija i Religija – Odakle dolazi, i da li mora postojati sukob između evolucije i religije?
 • Kreacionizam – Odgovori na neke od najčešćih kreacionističkih tvrdnji. 

Dodatni tekstovi:

Prateći tekstovi uz “Uvod u evoluciju”

Osnovni primeri i objašnjenja evolucije su dati u uvodu, ali je uz njega napisano još nekoliko tekstova koji objašnjavaju neke malčice komplikovanije aspekte evolucionog procesa. Mada je ovim tekstovima najbolje pristupiti u okviru čitanja uvoda, možete im direktno pristupiti i odavde:

 • Šta su to Mutacije – Veoma kratak uvod u osnovne ideje molekularne biologije.
 • Retroviralni transfer i mešanje eksona – Osnovni način nastanka novih genetskih informacija je proces duplikacije praćene mutacijama; no, procesi retroviralnog transfera i mešanja eksona takođe mogu proizvesti nove gene.
 • Ugnježdena hijerarhija ljudske vrste – Potpuniji (mada i dalje uprošćen) pogled na stablo nasleđa čoveka, i taksonomiju ljudske vrste.
 • Nekodirajuća DNK – Kolika je funkcionalnost ljudskog genoma? Zašto se više ne koristi izraz “otpadna DNK”? Da li su nove studije pokazale da je ceo ljudski genom funkcionalan?
 • Evolucija ptičjih pluća – Evolucija ptica od dinosaurusa je pokazana i u uvodu, i u tekstu o prelaznim fosilima. Ovaj dodatni tekst objašnjava evoluciju strukture pluća današnjih ptica.